ยุทธศาสตร์ชาติ

icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

Home ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 10/02/58 ที่ e-19/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 1 รายการ

10/02/58 ที่ e-19/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 1 รายการ

10/02/58 ที่ e-19/2558 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 1 รายการ

ซื้อเอกสารประกวดราคา 10-13 ก.พ. 2558

ยื่นซองเอกสารประกวดราคา 19 ก.พ. 2558 เวลา 10.00-10.30 น.

รายละเอียด