icon strategic actionplan

logo idp

icon hr

icon km

เชื่อมโยงฐานข้อมูลกรมฯ

icon kmdld

icon research

สำหรับสมาชิกจำนวนผู้เข้าชม_new

133562
TodayToday66
YesterdayYesterday93
This WeekThis Week66
This MonthThis Month2010
All DaysAll Days133562
Home

23/11/60 ออกหน่วยบริการโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสภาบัน"

0023/11/60 ออกหน่วยบริการโครงการ"สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสภาบัน"

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ โดยกลุ่มบริการวิชาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ออกหน่วยบริการโครงการ "สร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสภาบัน" บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน ให้บริการทำหมันแก่สุนัข แจกยาและแผนพับประชาสัมพันธ์การใช้วัคซีนทุกชนิดของกรมปศุสัตว์ แนะนำหลักการใช้และการเก็บรักษาวัคซีนให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอบข้อซักถามต่างๆ ด้านโรคและการดูแลสุขภาพสัตว์แก่ประชาชน ณ วัดหนองตอซับหินแก้ว บ.ซับหินแก้ว หมู่ที่ 16 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!
Click image to open!

ภาพ : กลุ่มบริการวิชาการ

ข่าว : ฐิติรัตน์